Samvirkebarnehagene SA -fordi de første årene er de viktigste

Samvirkebarnehagene SA.Vi er et ideelt samvirkeforetak som pr idag eier og driver seks moderne og etablerte barnehager i Fredrikstad. Haugeløkka barnehage er stolt av å være en av disse.